• Ik kan nu echt wat voor mijn werknemers betekenen.

  • 18 worden is niet alleen maar leuk

  • Mijn man verdient net niet genoeg als ZZP'er.

  • We kregen onze administratie niet meer op orde na mijn pensioen.

Financieel fit Rijk van Nijmegen

In de regio Rijk van Nijmegen liggen 30.000 gezinnen ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Binnen Financieel Fit Rijk van Nijmegen werken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden.

Samen zorgen dat óverleven weer léven wordt!

Meer informatie over ons hele project, inclusief een interview met schuldenoverwinnaar Arnold:

Financieel Fit Rijk van Nijmegen werkt intensief samen met de landelijke Moedige Dialoog. Meer over dit platform:

Ons laatste nieuws