Bijeenkomst werkgeversdesk op 11 februari a.s.

7 november 2018 - Werkgevers

Op 3 december is met de werkgroep werkgeversdesk een inventarisatie gedaan wat er nodig is om werkgevers in de regio beter te bedienen als het gaat om werknemers met (dreigende) financiële problemen. De ideeën voor een ‘fysieke’  en ‘digitale’ desk worden uitgewerkt en besproken op 11 februari a.s.

Wilt u als werkgever meedenken over hoe u uw medewerkers beter kunt helpen bij financiële zorgen? Neem dan contact met ons op.

Een werknemer in schulden kan de werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar kosten. Door de administratiekosten die samenhangen met loonbeslag, door een groter ziekteverzuim en lagere productiviteit. Maar nog veel belangrijker: een financieel fitte medewerker is gelukkiger, brengt energie in uw bedrijf en is productiever. Een medewerker waar u op kunt bouwen.