Blog van onze aanjager Gerjo – #03 Dag van de armoede in Nijmegen

25 oktober 2019 - Algemeen

Op donderdag 24 oktober is vanuit het Platform Armoede en Schulden de dag van de armoede georganiseerd in Nijmegen. Wethouder Renske Helmer opende de dag en benadrukte het belang van elkaar kennen, belichtte de campagne geldzorgen van de gemeente Nijmegen en partners en noemde het ‘Samen lawaai maken tegen armoede’ als goed initiatief (zie http://bit.ly/lawaaitegenarmoede). Een mooi programma volgde waarin mensen en partijen, die zich inzetten tegen armoede, elkaar beter kunnen leren kennen. Een informatiemarkt, goede gesprekken in de huiskamer van Vincentius en de netwerkborrel maken dit mogelijk. De basis voor een goede samenwerking is dat je elkaar kent, blijkt keer op keer. Fijn om nu ook contacten te hebben met Stichting Straatmensen en Stichting Dagloon. Verder hebben we veel personen en partijen kunnen vertellen wat Financieel Fit Rijk van Nijmegen is en wat we doen.

Mooi ook dat er een workshop kon worden gevolgd over de Wegwijzer024, de sociale kaart. Velen kennen het, maar het gebruik mag wel toenemen. Geldt ook voor mijzelf. Dus vanaf nu ga ik het meer gebruiken en promoten. Doe je mee? De verhalen van het doorbraakteam van de gemeente, leveren van snel en goed maatwerk bij gezinnen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden is mooi en goed om te horen. Moed en lef om het anders te doen werkt dus!

Twee medewerkers van Uniek vertelden verhalen uit de praktijk, mooie successen en zaken waar het nog aan schort. Samen met het doorbraakteam op naar nog meer succesvolle hulp aan mensen die het nodig hebben. Maar zoals altijd was het meest indrukwekkend het verhaal van een vrijwilliger van Vincentius die in armoede leeft. Tranen prikken weer in mijn ogen..
Het doet me beseffen dat het nodig is om met elkaar te werken aan verminderen van armoede. Met moed en lef systemen doorbreken, in dialoog gaan over verbeteringen die we kunnen realiseren en elkaar helpen en aanspreken op samenwerkingen die onvoldoende werken.

Dank aan Paul Oosterhoff, Linda van Aken en de gemeente Nijmegen voor de mooie dag! Nu weer hard aan de slag om iedere dag het verschil te kunnen maken voor mensen die ons nodig hebben.

Dit is een verhaal dat onderdeel is van ‘Samen lawaai maken tegen armoede’: http://bit.ly/lawaaitegenarmoede.


Gerjo Schepers
Aanjager Financieel Fit Rijk van Nijmegen
gerjo.schepers@financieelfit-rijkvannijmegen.nl