Meedoen

Armoede bestrijden en financiële redzaamheid vergroten vraagt om een diversiteit in aanpak en om samenwerking met verschillende partijen. Financieel Fit Rijk van Nijmegen organiseert en ondersteunt dit lokaal in het Rijk van Nijmegen. Dat doen we door het organiseren van platformbijeenkomsten, organiseren van kennisbijeenkomsten, initiëren van thema werkgroepen, zichtbaar maken van best practices, aanbieden van workshops en masterclasses en het initiëren van innovatielabs.

Het lokale netwerk Financieel fit Rijk van Nijmegen is partner van de landelijke beweging Moedige Dialoog. Kijk voor meer informatie op www.moedigedialoog.nl.

Net als de Moedige dialoog hebben wij als doelstelling om:
– innovatie te stimuleren door onder andere de koppeling met het landelijke netwerk,
– lokale partijen aan elkaar te verbinden,
– door middel van samenwerking waar mogelijk te versnellen.

Lokale partners uit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bundelen de krachten om aan de slag te gaan voor verschillende doelgroepen, in werkgroepen.

In ons beleidsplan  lees je meer over onze ambities en hoe we die willen bereiken.

Doe je mee? Neem contact met ons op!

Onze ambitie in 2019

  • 10.000 huishoudens bereiken via Geldfit / FIKKS en passende hulp geboden
  • 5 scholen in de regio hebben financiële educatie structureel onderdeel gemaakt van hun lespakket
  • 200 bedrijven in de regio zijn aangesloten bij de werkgeversdesk
  • Werven van 250 extra vrijwilligers in de regio om mensen met (dreigende) financiële problemen te helpen (Humanitas, FIKKS, Voedselbank etc )
  • Groei van het aantal partners van de stichting met 25 per jaar waarvan minimaal 10 bedrijven per jaar
  • 25 ervaringsdeskundigen geven financiële educatie of hebben andere rol in Financieel Fit Rijk van Nijmegen
  • Laaggeletterdheid is volledig onderdeel van de projecten en krijgt significant meer aandacht binnen bedrijven in de regio in hun communicatie