Werkgevers

werkgever

In het Rijk van Nijmegen zijn we gestart met het optuigen van een werkgeversdesk. Wat willen we bereiken bij werkgevers?

  • Meer aandacht bij werkgevers voor financiële fitheid van werknemers en vervolgens …
  • Voorlichten over de vormen van preventie van financiële problemen bij werknemers: het schrijven van beleid, het in dienst nemen van een budgetcoach, geven van trainingen aan HR medewerkers, e-learning voor werknemers.
  • Eerder signaleren van mogelijke financiële problemen bij werknemers als er nog geen loonbeslag is gelegd
  • Betere hulp in situaties waarbij werknemer financiële problemen heeft: juiste kanaal bieden en juiste nazorg.
  • Meer vrijwilligers werven binnen het bedrijf om inwoners in de regio Rijk van Nijmegen te helpen.
  • Het taboe helpen doorbreken rondom financiële problemen.

In onze flyer werkgevers lees je meer.

Lees in het interview DAR  hoe  omgaat met financiële fitheid van werknemers.

 

Volgens het NIBUD kost het een werkgever ca € 13.000 per jaar als een werknemer schulden heeft en er loonbeslag wordt gelegd. Dit bedrag bestaat uit drie onderdelen:

• administratiekosten loonbeslag
• verminderde productiviteit
• hoger ziekteverzuim

Op de website van het NIBUD kan een werkgever een kostenscan uitvoeren.

Wil je meedoen of meedenken met de werkgeversdesk? Neem dan contact met ons op.

Je kunt veel informatie vinden op Financieel fitte werknemers.